Addthis

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

KΙΣΤΟΣ : ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ (ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)

 

 


Αποτελώντας ένα πολύτιμο δώρο της φύσης ,(και όπλο στη θεραπευτική φαρέτρα) ο κίστος, συγκαταλέγεται στα ποώδη φυτά. Απαντάται σε πολλά νησιά καθώς και στη νότια -ορεινή και ημιορεινή - Πελοπόννησο ενώ ιδιαίτερος τόπος προέλευσής του (και ενδημικότητας) θεωρείται η Κρήτη ,εξ ’ου και η κοινή ονομασία του (Cistus Creticus), ενώ είναι ευρύτερα γνωστό ως ‘λαδανιά’.  Ευδοκιμεί σε ξηρό κλίμα και προτιμά το πετρώδες έδαφος για την ανάπτυξή του, ενώ είναι γνωστός για την ανθεκτικότητά του σε αντίξοες συνθήκες. Έχουν ως σήμερα αναγνωριστεί τουλάχιστον 20 διαφορετικά είδη λαδανιάς ,στα οποία περιλαμβάνεται το Cistus Creticus.

       Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι θεραπευτικές του ιδιότητες είχαν επισημανθεί ήδη από την αρχαιότητα. Η  υψηλή-όπως παρατηρήθηκε μεταγενέστερα- περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες (σε ποσοστό της τάξης του 20% με έμφαση στα φλαβονοειδή) σε συνδυασμό με την  παρουσία συστατικών όπως είναι τα τερπένια, προσδίδουν πράγματι αντιοξειδωτικές ,αντιμικροβιακές αλλά και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στο φυτό.

  Η δυνατότητα αδρανοποίησης και αναχαίτισης των δραστικών ριζών είναι δεδομένο ότι επιφέρει ευεργετική δράση σε ποικίλες παθογενετικές καταστάσεις που ταλανίζουν τον οργανισμό μας (καρκινογένεση, αθηρωμάτωση -αγγειακή βλάβη, πυροδότηση μεταβολικών νοσημάτων- Σακχαρώδους Διαβήτη κλπ. , αποτροπή πρόωρης γήρανσης ) βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα αλλά και το προσδόκιμο ζωής. 

  Συγχρόνως πολλαπλά ευρήματα προερχόμενα από  ποικίλες κλινικές μελέτες συνηγορούν στο ότι ο κίστος αποτελεί σημαντικό σύμμαχο του ανοσοποιητικού μας συστήματος (ιδίως όταν δρα επικουρικά και ενισχυτικά στην κυρίως φαρμακευτική θεραπεία) ,υποστηρίζοντάς το έναντι των εποχικών  και ιογενών λοιμώξεων. Ως αποτέλεσμα, επέρχεται ταχύτερη ίαση /ύφεση των συμπτωμάτων. Αναγνωρισμένος ,όπως προαναφέρθηκε ,και ο ρόλος στην καταπολέμηση των φλεγμονών  και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των ιστών .

Καταληκτικά, πρόκειται για ένα φυτό με αποδεδειγμένη συμβολή στη θωράκιση και προστασία του οργανισμού , οπότε αναμένεται και η περαιτέρω αξιοποίησή του από τους επιστήμονες Υγείας προς όφελος των ασθενών  στο εγγύς μέλλον.

Zήσης Μπούρτζος

Σχόλιο: Αφορμή για τη συγγραφή του κειμένου, υπήρξε δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα των Συντακτών στις 29/10/22.

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Κινητοποιός συνέντευξη στην Ιατρική


 Γράφει ο Ζήσης Μπούρτζος

 Η κινητοποιός συνέντευξη (motivational interviewing)  αποτελεί μια τεχνική η οποία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση του ατόμου να κινητοποιηθεί και να αναλάβει   πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της  προσωπικής του αλλαγής /βελτίωσης .  Η πρωτοβουλία ,σαφώς, είναι απαραίτητο  να λάβει χαρακτήρα μακρόπνοης δέσμευσης από πλευράς του ασθενούς.      Με άλλα λόγια, οι εμπνευστές της κινητοποιού συνέντευξης (που ουσιαστικά αποτελεί έκφανση και παραλλαγή συνεργατικής ομιλίας) επεδίωκαν να παροτρύνουν τους ανθρώπους να κινούνται προς την αλλαγή , υπερβαίνοντας σταδιακά εμπόδια όπως αμφιβολίες ή έλλειψη στοχοπροσήλωσης και αυτοπειθαρχίας που μπορεί να τους ταλανίζουν.

 Βασική αρχή γύρω από την οποία οργανώνεται ,δομείται  και εξελίσσεται μια τέτοια συνέντευξη, είναι αυτή των 5  A : (ask, advice, assess ,assist,arrange). Επιγραμματικά, ακολουθεί παρακάτω περαιτέρω ανάλυση/επεξήγηση, η διαδραστική σχέση με τον ασθενή ,η παροχή συμβουλής στα πλαίσια μιας σχέσης δυναμικής και όχι στατικής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ιατρό και θεραπευόμενο ,η εκτίμηση/αξιολόγηση  σημαντικών παραμέτρων ή κινδύνων για την ομαλή έκβαση της θεραπείας (ή ιδιαίτερων τυχόν χαρακτηριστικών που συνθέτουν την προσωπικότητα του ασθενούς) σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό ικανότητας συμμόρφωσης του ασθενούς ,η αδιάλειπτη υποστήριξη και ο άρτιος προγραμματισμός συνθέτουν το σκηνικό επιτυχούς διαχείρισης της κατάστασης.

    Εντάσσεται ,η κινητοποιός συνέντευξη , στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας συμμαχίας (alliance) μεταξύ του ιατρού- θεραπευτή και του ασθενούς. Η σύγχρονη Ιατρική επιτάσσει τη συγκρότηση αυτής της συμμαχίας με στόχο την προάσπιση της Υγείας του ασθενούς και της παροχής καλής ποιότητας Υγείας (και συναφών υπηρεσιών) σε αυτόν. Απαιτούμενη  προϋπόθεση πραγμάτωσης της συμμαχίας αυτής είναι o ασθενοκεντρικός (patient-centered) προσανατολισμός του ιατρού , δηλαδή η τοποθέτηση του ασθενούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Προτάσσει, μια τέτοια προσέγγιση , τη συστηματική /αυθεντική ενασχόληση και άμεση επαφή με τον ασθενή , απαλλαγμένη από αίσθηση αυθεντίας, αλαζονείας ή και ανυπομονησίας/διεκπεραίωσης (όπως ενδεχομένως συνέβαινε σε προγενέστερες περιόδους). Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής εξασφαλίζει την απαραίτητη άνεση χρόνου ώστε να αναλύσει /περιγράψει τα συμπτώματά του  και να διατυπώσει τις απορίες του. Επιτυγχάνεται έτσι η σύναψη μιας γόνιμης σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή , (με τον πρώτο να δίδει αναλυτικές απαντήσεις στα προβλήματα του δευτέρου) η οποία και αποτελεί κριτήριο και γνώμονα  για την αίσια έκβαση της θεραπευτικής προσπάθειας. Η  ιατρική  διαχείριση  επιβάλλεται να είναι σύμφωνη με τις θεσπισμένες κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη συγκεκριμένη πάθηση (ή φάσμα συν νοσηροτήτων) και ταυτόχρονα προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς.

    Η κινητοποιός συνέντευξη (που ουσιαστικά αποτελεί έκφανση και παραλλαγή συνεργατικής ομιλίας) περιλαμβάνει τρείς βασικούς πυλώνες:

Ø     Συνεργασία  (με τον ασθενή, ασφαλώς εδώ απαιτείται ο ιατρός να είναι εφοδιασμένος πέρα από άρτιο γνωστικό υπόβαθρο και με ενσυναίσθηση ως προς τον ασθενή-συνάνθρωπό του).

Ø      Πρόκληση  ( να εκμαιεύσει ο ιατρός ιδέες αλλά και λύσεις από τον ασθενή)

Ø    Αυτονομία του ασθενούς (και άρα σεβασμός /αποδοχή από πλευράς του θεραπευτή των αξιών από τις οποίες οι ασθενείς εμφορούνται , όπως και της στοχοθεσίας τους/ποικιλίας στο βαθμό ή επίπεδο συμμόρφωσής τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την κινητοποιό συνέντευξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διεργασίας , θεμελίωσαν το 1989 οι William Miller και Stephen Rollnick. Συνιστά ένα πολύτιμο όπλο για την εξεύρεση λύσης σε ακανθώδη ιατρικά προβλήματα και καταλαμβάνει περίοπτη θέση στις σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές ,καλύπτοντας πλέον μεγάλο μέρος του φάσματος της Παθολογίας/παθογενενειών/επιβαρυντικών καταστάσεων.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Η "Βασίλισσα της Νέας Υόρκης" σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 


«Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης»

της Βάλερυ Κοντάκου

 

Με sold out προβολές και Βραβείο ΠΕΚΚ στο 25ο ΦΚΘ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κυκλοφορεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

Παρασκευή 31 Μαρτίου και Παρασκευή 7 Απριλίου | 22:00 | ΑΣΤΟΡ

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν παρουσία της σκηνοθέτιδας, Βάλερυ Κοντάκου

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τις 6 έως και τις 12 Απριλίου, καθημερινά | 19:00 | Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ αποθήκη Α' - Λιμάνι

 

Με ένα βραβείο και δύο sold out, ενθουσιώδεις προβολές επιστρέφει Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (Queen of the Deuce) από τη συμμετοχή της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου έκανε πανελλήνια πρεμιέρα και κυκλοφορεί στις αίθουσες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Από την Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του '70, η νέα ταινία της Βάλερυ Κοντάκου, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (Queen of the Deuce), αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον. Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία, λεσβία, δαιμόνια επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της αυτοκρατορία πάθους, επαναπροσδιορίζοντας τι πάει να πει ελληνική οικογένεια, σεξουαλικότητα και Αμερικανικό Όνειρο.

 

Η ταινία - ντοκιμαντέρ της Βάλερυ Κοντάκου κέρδισε το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) για την καλύτερη ελληνική ταινία από το Επίσημο Πρόγραμμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

 

Το σκεπτικό της επιτροπής: «Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία της Βάλερυ Κοντάκου “Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης”, γιατί αποφεύγει την εύκολη "αγιογραφική προσέγγιση" και κινηματογραφεί συναρπαστικά μια "αυστηρώς ακατάλληλη" προσωπική διαδρομή επιβίωσης, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία».

 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ενθουσίασε το φεστιβαλικό κοινό της Θεσσαλονίκης με δύο sold out προβολές που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Μαρτίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον και το Σάββατο 11 Μαρτίου στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης. Μετά το τέλος των προβολών, η σκηνοθέτιδα της ταινίας, Βάλερυ Κοντάκου, συνομίλησε με το κοινό και μοιράστηκε στιγμές από τα γυρίσματα της ταινίας αλλά και τη ζωή της χαρισματικής ηρωίδας Τσέλι Γουίλσον (Chelly Wilson).

 

Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Νοέμβριο, στο Φεστιβάλ DOC NYC, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2-12 Μαρτίου), Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ δίνει ραντεβού με το κοινό της Αθήνας και τον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ για περιορισμένο αριθμό προβολών (Παρασκευή 31 Μαρτίου & Παρασκευή 7 Απριλίου), παρουσία της σκηνοθέτιδας, με εκλεκτ@ς ομιλητ@ες και εκπλήξεις.

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

Παρασκευή 31.03 και 07.04 | 22:00 | Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ

     Την προβολή της Παρασκευής, 31 Μαρτίου, προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου και διοργανωτής του Midnight Express, Άκης Καπράνος.

     Την προβολή της Παρασκευής, 7 Απριλίου, προλογίζουν οι Λεσβίες στα Πρόθυρα.

 

Για να εκδώσετε εισιτήρια, επισκεφθείτε τη viva εδώ: https://www.viva.gr/tickets/astor/

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τις 6 έως και τις 12 Απριλίου, καθημερινά | 19:00 | Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ, Αποθήκη Α' - Λιμάνι

Η ταινία

 

Από τα τέλη του ’60 μέχρι τα μέσα του ’80, ένα ήταν το κορυφαίο όνομα στο κύκλωμα των πορνοσινεμά στην Times Square της Νέας Υόρκης: Τσέλι Γουίλσον (Chelly Wilson). Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η εκκεντρική Ελληνοεβραία, λεσβία, μετανάστρια, επιχειρηματίας και ευεργέτιδα έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία χάρη στο δαιμόνιο επιχειρηματικό της πνεύμα και την αστείρευτη προσωπικότητά της, που την ανέδειξαν σε μια από τις πιο χαρισματικές φιγούρες του χώρου.

 

Εγκατεστημένη κοντά στην 42η Λεωφόρο, γνωστή και ως The Deuce (=ντόρτια), η Τσέλι ζούσε ακριβώς πάνω από το θρυλικό gay πορνοσινεμά Eros – το οποίο φυσικά της ανήκε. Με το τσιγάρο κολλημένο στα χείλη και σακούλες του σούπερ μάρκετ γεμάτες χαρτονομίσματα στιβαγμένες στη γωνία, ήταν η αδιαμφισβήτητη κεφαλή της οικογένειας, συγκεντρώνοντας γύρω της μια πληθώρα από καλλιτέχνες, συνεργάτες και χαρτόμουτρα, ενώ οι ερωμένες και τα εγγόνια της συμπλήρωναν συχνά το αλλοπρόσαλλο σκηνικό. Ελάχιστοι όμως γνώριζαν τι είχε περάσει για να φτάσει ως εκεί.

 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ πιάνει την ιστορία της από την αρχή, από τα πρώτα της βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, μέχρι τα συνταρακτικά γεγονότα που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Ευρώπη την παραμονή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με φόντο τον εφιάλτη του Ναζισμού, την άνοδο του φεμινισμού και τη σεξουαλική απελευθέρωση, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ξεδιπλώνει μια άγνωστη σελίδα της πρόσφατης Ιστορίας, μέσα από τη ζωή μιας απίθανης γυναίκας που κατάφερε, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ζήσει τη δική της, «ακατάλληλη» εκδοχή του Αμερικανικού Ονείρου.

 

Δείτε το τρέιλερ εδώ: https://vimeo.com/799091484

 

Φωτογραφίες και Press υλικά από την ταινία, εδώ: https://bit.ly/3JxMLUk

 

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βάλερυ Κοντάκου

Σενάριο: Βάλερυ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

Συν-σεναριογράφος: Χρήστος Αστερίου

Παραγωγή: Ed Barreveld, Βάλερυ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

Εκτέλεση Παραγωγής: Ed Barreveld, Βάλερυ Κοντάκου, Don Walters, Bondi Wilson Walters

Μοντάζ: Rob Ruzic

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Martina Radwan, Patrick McGowan

Πρωτότυπη Μουσική: Ken Myhr

Animation: Abhilasha Dewan

Μια παραγωγή της Exile Films και της Storyline Entertainment, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, σε συνεργασία με το Channel 8, το RTS Radio Télévision Suisse και το documentary Channel.

Με τη συμμετοχή των Canada Media Fund, Rogers Documentary Fund, Ontario Creates, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και των Creative Europe Programme – MEDIA of the European Union, Jewish Story Partners, Canadian Film or Video Production Tax Credit, OMDC Film and Television Tax Credit.

                                                                                                                                       

Λίγα λόγια για τη σκηνοθέτιδα

 

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Βάλερυ Κοντάκου ζει μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης από το 2003. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εργάστηκε ως μοντέζ ήχου σε ταινίες των αδελφών Maysles, της Deborah Dickson, της Anita Thacher και άλλων. Το 1989 σκηνοθέτησε το πρώτο της μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Quality of Light».

 

Το 1994 έγινε υποδιευθύντρια του Hellenic Foundation στη Νέα Υόρκη και ίδρυσε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ ανέλαβε τη διοργάνωση μηνιαίων κινηματογραφικών προβολών στο American Museum of the Moving Image.

 

Το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της, «Who’s on First» (2006), προβλήθηκε στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Φινλανδία και τη Νότια Κορέα. Το «Μάνα» (2015), η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της, έγινε viral το 2018 κατά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, βοηθώντας στην αναστήλωση του Λύρειου Ιδρύματος. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Exile Films το 2007 στην Αθήνα και την ΑΜΚΕ Exile Room το 2009. Διατελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από το 2011. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ είναι η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία της.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παρασκευή 31.03 και 07.04 | 22:00 | Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τις 6 έως και τις 12 Απριλίου, καθημερινά | 19:00 | Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ, Αποθήκη Α' - Λιμάνι

 

Για να εκδώσετε εισιτήρια για τις προβολές της Αθήνας, επισκεφθείτε τη viva εδώ:

https://www.viva.gr/tickets/astor/

Σημείωση: οι θέσεις στην κινηματογραφική αίθουσα δεν είναι αριθμημένες.

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ"- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/3 ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 


«
Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του»

 

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης

 

Παράταση μέχρι την Κυριακή 26 Μαρτίου

 

Βασιλικό θέατρο

 

Συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στην παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία πήρε παράταση έως την Κυριακή 26 Μαρτίου, ώστε το κοινό να έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει στο Βασιλικό θέατρο.

 

Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, μια ξεκαρδιστική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις που παρουσιάζεται, σε ανανεωμένη εκδοχή με ηθοποιούς από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου.

 

 

Η παράσταση

Μια παρέα τριαντάρηδων βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολυπλοκότητα και τα αδιέξοδα των σχέσεων, με τον φόβο της δέσμευσης, με τις ελπίδες και με τις ματαιώσεις της ζωής. Όλα αυτά σε μια μεταβατική ηλικία που η επιθυμία για έρωτα  συγκρούεται με την ανάγκη για αφοσίωση και σιγουριά.

 

Ένας γάμος που διαλύεται εξαιτίας μιας απιστίας.

Ένας άλλος που αναβάλλεται επ’ αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό.

Κι ένας ανομολόγητος έρωτας που αποκαλύπτεται ύστερα από είκοσι χρόνια.

Ένας πρώην, ένας νυν… κι ένα σπίτι γεμάτο μυστικά, που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά!

 

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που μου έμαθε να αγαπάω το θέατρο. Εδώ ανέβηκα για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή. Και επιστρέφω εδώ με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση.

Το «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», είναι η πρώτη μου θεατρική ιστορία. Γράφοντάς την, διασκέδασα κι εγώ ό ίδιος με τις ανασφάλειες και τα αδιέξοδά μου, τα οποία και φόρτωσα στους οκτώ ήρωες που θα δείτε επί σκηνής.

Δεν είναι τέλειοι, έχουν κι αυτοί τους φόβους τους, τις πληγές τους, όπως όλοι μας, και γι’ αυτό τους αγαπάω και ελπίζω ότι θα τους αγαπήσετε κι εσείς.

Είχα την τύχη να συναντήσω στην επιστροφή μου στην πατρίδα, οκτώ υπέροχους ηθοποιούς. Την Ελευθερία, τη Χρύσα, τη Μαριάννα, το Νίκο, το Γιώργο, τους Γιάννηδες και φυσικά την κυρία Έφη Σταμούλη, που με τίμησε με την εμπιστοσύνη της. Και μου στάθηκε με τόση γενναιοδωρία, κάθε φορά που χρειάστηκα την πολύτιμή βοήθειά της.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΚΘΒΕ, τον κύριο Πελτέκη, τον κύριο Σουγάρη, και φυσικά το Γιάννη Παρασκευόπουλο, που χωρίς αυτόν, δεν θα τα είχα καταφέρει. Γιάννη μου, θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.

Εύχομαι κάπου ψηλά, να μας παρακολουθεί κάποιος. Κάποιος που έλαμψε σε αυτό το έργο, στο πρώτο του ανέβασμα στην Αθήνα. Έλαμψε στη ζωές των ανθρώπων που τον συνάντησαν. Και θα λάμπει πάντα στις μνήμη μου και στην καρδιά μου. Αυτό το έργο, όσες φορές κι αν παιχτεί, σε όποιο θέατρο, θα είναι πάντα αφιερωμένο στον Πάνο μου. Σ’ αγαπάω και μου λείπεις!

 

Να περάσετε όμορφα.

Σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε.

Γιώργος Καπουτζίδης

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνικά: Δανάη Πανά

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτης: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

·       Την πρώτη εκδοχή σκηνικού έκανε η Μαίρη Τσαγκάρη

 

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ελευθερία Αγγελίτσα (Δήμητρα), Χρύσα Τουμανίδου (Κική), Μαριάννα Πουρέγκα (Νατάσα), Νίκος Κουσούλης (Χάρης), Γιώργος Παπαδάκος (Μιχάλης), Γιάννης Γκρέζιος (Ιάκωβος), Έφη Σταμούλη (Έφη), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Υδραυλικός)

 

Πληροφορίες

Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου)

 

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/theater/opoios-thelei-na-xorisei-na-sikosei-to-xeri/

 

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη 18:00 & 21:00

Πέμπτη 18:00 & 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Κυριακή 19:00

 

Προπώληση: ntng.gr |viva.gr | 11876 |

Πληροφορίες - κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

 

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείων

Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου):  

Δευτέρα - Κυριακή, 08:30 - 21:30 

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2):

Τετάρτη - Κυριακή, 14:00 - 21:30

Θέατρο της Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη):

Τετάρτη - Κυριακή, 14:00- 21:30

Πλατεία Αριστοτέλους: 

Τρίτη - Σάββατο, 11:00 - 19:00

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Γενική είσοδος: 12€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 10€ (Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Φοιτητικό- Μαθητικό: 8€

 

ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΪΚΗ ( για όλα τα θέατρα)

Γενική είσοδος: 10€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 8€ (Φοιτητικό- Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ / ΚΥΡΙΑΚΗ

ΖΩΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ στις ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€ , 18€ , 15€ , 13€ και περιορισμένος αριθμός θέσεων 7€ 

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 13€ (Φοιτητικό- Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18:00

Γενική είσοδος: 12€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 10€ (Πολύτεκνοι, Άνω των 65,  Εκπαιδευτικών)

Φοιτητικό- Μαθητικό: 8€

 

Oμαδικό Εισιτήριο: 7 ευρώ (για 10 άτομα ισχύει για Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο απόγευμα - από 20 άτομα και πάνω για Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή)

Ομαδικό Μαθητικό Εισιτήριο για τις απογευματινές και βραδινές παραστάσεις: 6€

 

Ομαδικές κρατήσεις (άνω των 10 ατόμων): 2315 200 011 & 2315 200 012

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ( κατά τις ημέρες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 / ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00  στις μεγάλες σκηνές  οι ειδικές τιμές ισχύουν για τις επιλεγμένες των 13€ )
ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Μέλη του Συλ. Υπαλ. Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος: 5€

ΑΤΕΛΕΙΕΣ: Δωρεάν 10 θέσεις ανά ημέρα παράστασης (ΕΜΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ – ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ) ισχύουν ατέλειες ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑ, ΣΕΗ, Τμημάτων Θεάτρου, Δραματικών Σχολών, Σκηνοθετών. Κατόπιν της εξαντλήσεως των θέσεων τιμή εισιτήριου 5€
ΑΝΕΡΓΩΝ: Δωρεάν 10 θέσεις ανά ημέρα παράστασης (ΕΜΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΟ – ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ) ισχύουν ατέλειες ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑ, ΣΕΗ, Τμημάτων Θεάτρου, Δραματικών Σχολών, Σκηνοθετών. Κατόπιν της εξαντλήσεως των θέσεων τιμή εισιτήριου 5€

 

Προσφέρεται «Εισιτήριο της παρέας»  για 3 άτομα 25€ και 4 άτομα 30€

(απαιτείται  η  αγορά των εισιτηρίων από τα ταμεία του ΚΘΒΕ και όχι ηλεκτρονικά)

Ειδικές τιμές στο Φοιτητικό

Φοιτητικό από 3 έως 6 άτομα τιμή 7€

Φοιτητικό άνω των 10 ατόμων τιμή 5€

 

 

Loyalty Club

Οι κάτοχοι των καρτών του Loyalty Club του ΚΘΒΕ μπορούν να παρακολουθήσουν  όλες τις παραστάσεις χωρίς αντίτιμο, απολαμβάνοντας συγχρόνως και πολλά άλλα προνόμια. 

 

Loyalty Card ΑΠΛΗ: 100€, Loyalty Card EXTRA: 200€, Loyalty Card VIP: 300€

 

Photos under That long black cloud 

Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | ntng.gr |Τ. 2315 200 200

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 ΕΡΤ3, 102 FM, 9,58 FM, TV100, FM100